Menu

Veřejný prostor, jako je náměstí nebo park je pro občany velmi důležitým místem pro kulturní a sociální střetávání, proto musí být založen funkčně a dle zahradnických zásad výsadby. Osvícený investor si musí uvědomit, že sítě infrastruktury nejsou po ukončení projektu vidět, ale zeleň, která je vysázena  ano. Úspěch projektu je s odstupem času  nejčastěji hodnocen odbornou i laickou veřejností vizuálním dojmem a funkčností, proto by investor měl být prozíravý a prioritou pro něj nesmí být nejnižší rozpočet, ale kvalita je to správné měřítko! Následná údržba je pak náročnější a dražší než kvalitní realizace.

Krajinu a většinu extravilánu vytváří člověk zemědělec, lesník a zahradník krajinář ho koriguje a napomáhá. Tvorba  krajiny je velmi zodpovědná funkce, proto pro konzultaci a následnou realizaci je třeba povolat profesionály, kteří se se zkušenostmi ujmou dotváření krajiny-vytvoření nových biokoridorů, alejí, doplňkové zeleně v okolí vesnic nebo podél vodotečí atd.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS