Menu

Chemická ochrana stromů

Provádíme postřiky, mlžení, nátěry či injektáže stromů a to jak ovocných tak alejových. Vždy s Vámi prokonzultujeme nejvhodnější ochranný prostředek, pokud nebudeme vědět, poradíme se s dalšími odborníky na ochranu rostlin.

Ochrana proti hmyzu - Insekticidy jsou prostředky určené k hubení hmyzu. Podle způsobu pronikání do organismu hmyzu rozeznáváme insekticidy kontaktní neboli dotykové (pronikají povrchem těla hmyzu), požerové a vdechové, které způsobují uhynutí hmyzu zejména ochrnutí centrální nervové soustavy. Např. přípravek nitrosan, jehož účinnou složkou je 2-methyl-4,6-dinitrofenol, který se používá k postřikování ovocných stromů a keřů v předjarním období jako ochrana proti mšicím, píďalkám a jinému hmyzu.

Ochrana proti houbovým chorobám - Fungicidy jsou prostředky proti houbovým chorobám a plísním. Patří k nim různé anorganické a organické sloučeniny mědi, rtuti, zinku i jiných těžkých kovů (například oxychlorid měďnatý 3 CuO . CuCl2 . 4 H2O), v poslední době i čistě organické sloučeniny, jako jsou substituované aromatické alkoholy a jejich deriváty. K preventivní ochraně osiv se používají fungicidní mořidla.

Ochrana proti okusu - Repelenty proti okusu a ohryzu zvěří u lesních porostů, ovocných stromů a keřů a okrasných dřevin.

Listová výživa rostlin – je běžnou součástí používaných technologií rostlin. Je třeba upozornit na některé faktory ovlivňující výběr hnojiv, dobu a způsob aplikace – a v konečném důsledku i efektivnost vynaložených nákladů. Z uvedených důvodů je racionální použití listových hnojiv výhodné jen v některých konkrétních případech:

  • Při dočasně nepříznivých podmínkách pro příjem živin z půdy (např. sucho)
  • K regeneraci porostů poškozených abiotickým nebo biotickým stresem
  • K dodání chybějících stopových živin a Mg během vegetace

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS