Menu

Konzervační ošetření dutin

je časově velmi náročným procesem, snažícím se zabránit šíření patogenních organismů, především hub dále do zdravé části stromu.

Konzervaci dutin obvykle předchází jejich vyčištění, tj. odstranění zbytků napadeného dřeva a jiných napadaných předmětů (neobvyklé nejsou různé druhy odpadků). Napadené dřevo se obvykle odstraňuje pomocí dlát až na hranici tvrdého suchého dřeva a zdravé části kmene. Tato hranice se nesmí při konzervaci dutin v žádném případě poškodit, neboť by došlo k průniku hniloby dál do kmene a konzervace by tak byla kontraproduktivní.

Následuje samotná chemická konzervace dutiny, jenž se provádí nejčastěji přípravky Fundazol nebo penetračním nátěrem Luxolem.

Konzervovat dutiny ovšem nelze vždy, neboť v nich často hnízdí ptáci či zde nalezly místo pro život různé druhy chráněného hmyzu. Z hlediska ochrany ohrožených druhů živočichů  je tedy doba zásahu zásadní veličinou určující dopad zásahu na tyto živočichy.

Pokud se však ke konzervaci dutin rozhodnete, je třeba nejdříve definovat, zda má konzervace vůbec smysl z hlediska statiky stromu. Pokud je totiž dutina příliš velká nebo je kolonizována dřevokaznou houbou, která zasáhla větší část dutiny, je dobré zvážit, zda není bezpečnější daný strom pokácet a nahradit jej novým jedincem, nebo provést jenom snížení koruny stromu pro jeho celkovou stabilizaci a ponechat strom jako cennou biologickou niku.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS