Menu
výsadba velkých stromů výsadba 8 metrových borovic a cedrů - soukromá zahrada Praha 2

Výsadba stromů a přesazování stromů

Výsadba stromů

Jsme schopni provést kompletní návrh, výběr dřevin a samotné provedení výsadby dřevin a připravit potřebnou dokumentaci pro získání grantu či dodací z dostupných zdrojů zejména pro výsadby stromů v krajině.

Máme zkušenosti s výsadbou vzrostlých stromů (až do výšky 10 m) jak do soukromých zahrad či městských alejí, tak i na vesnické návsi či kolem rybníků. V závislosti na tvaru koruny, rozměrech daného stromu a půdních poměrech stanoviště potom volíme technologii výsadby a ukotvení stromu. Při samotné výsadbě dbáme na správnou technologii výsadby, výměnu substrátu na stanovišti, instalaci závlahových sond, statického zajištění stromu pomocí dřevěných kůlů či podzemních kotev, přihnojení, zamulčování kůrou proti výparu vody, zalití a provedení komparativního řezu.

Snažíme se o obnovy zaniklých cest v krajině, o nové výsadby alejí a solitérních stromů v krajině a podél komunikací.

Dále provádíme posouzení kvality provedených výsadeb. Pokud nejste specialisté, rádi Vám pomůžeme převzít provedené dílo. Naše nabídka je velice široká. Rádi Vám i jen poradíme. Obraťte se na nás!!

Přesazování stromů

je jednou z nejnáročnějších pracovních operací v arboristice. Obzvláště pokud se jedná o starší vrostlé stromy. Ty se musí na přesazení několik let dopředu připravovat a ani po přesazení náročná péče po mnoho let nekončí. Proto je nutné před přesazením vzrostlého stromu vždy zhodnotit jeho zdravotní stav a vitalitu, aby často nemalé finanční náklady byly využity smysluplně. Rádi Vám poradíme s vhodnou technologií a zhodnotíme perspektivu stromu na novém stanovišti.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS