Menu

Školení

Arboristická školení

Arboristická školení zajišťujeme jak pro zájemce z řad veřejnosti, tak pro zaměstnance různých firem zabývajících se problematikou péče o stromy. V neposlední řadě jsou naše školení určena úředníkům státní správy, kteří mají v popisu práce péči o zeleň a stromy, aby byli schopni požadovat efektivní rozsah zásahů popřípadě kvalifikovaně zhodnotit kvalitu odvedené práce.

Všechna arboristická školení jsou koncipována přesně podle potřeby zákazníka, přičemž mezi nejčastější prováděná školení arboristů patří zejména tato:

  • Řezy stromů – druhy, technologie, použití
  • Posuzování stromů – z hlediska bezpečnostního, ekologického, estetického
  • Statické zajištění stromů – vazby, řezy
  • Výsadby stromů – druhová skladba, technologie výsadby, substráty, kotvení, povýsadbová péče

Arboristická školení jsou koncipována jako teoretická s možností praktického vyzkoušení získaných znalostí přímo v terénu pod vedením odborných lektorů.

Lektorský tým je tvořen dlouholetými arboristy, dendrology a soudními znalci.

Školení bezpečnosti práce

1. Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou za použití POZ: 

Základní   teoretické a praktické školení pro odborníky používající prostředky osobního zabezpečení. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., + příloha, zákoník práce a související předpisy.
(rozsah 8 hodin)
Výstup: certifikát, osobní průkaz
Cena: 700,- Kč/Osoba

2. Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou speciální technikou: 

Základní teoretické a praktické školení pro odborníky využívající speciální (horolezeckou) techniku pro zabezpečení proti pádu z výšky do volné hloubky, propadnutím či sesutím. 
(rozsah 24-32 hodin)
Výstup: certifikát, osobní průkaz
Cena: 4 000,- Kč/Osoba

3. Opakovací školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou za použití POZ: 

Přeškolení teoretické a praktické pro odborníky používající prostředky osobního zabezpečení.
(rozsah 8 hodin)
Výstup: certifikát, osobní průkaz
Cena: 400,- Kč/Osoba

4. Opakovací školení pro provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou speciální technikou: 

Přeškolení teoretické a praktické pro odborníky využívající průmyslovou nebo speciální (horolezeckou) techniku pro zabezpečení  proti  pádu z výšky do volné hloubky, propadnutím či sesutím. 
(rozsah cca. 8 hodin)
Výstup: certifikát, osobní průkaz
Cena: 500,- Kč/Osoba

5. Školení na míru:

Školení dle potřeb zákazníka a specifik daného provozu.
(rozsah dle dohody)
Výstup: certifikát, osobní průkaz
Cena: na míru

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ISAISA
2018 © ARBOREUS