Menu

Statické zajištění stromů

provádíme především pomocí vazeb instalovaných do koruny, či kombinací obou alternativ, která je z pohledu statického zajištění stromu často nejlepším řešením.

Nepředepjaté vazby stromů

nejčastěji používáme nedestruktivní typy nepředepjatých vazeb stromů (Gleistein, Cobra, Arco), které například v případě vichřice zabrání odlomení dané větvě nebo části stromu.

Předepjaté vazby stromů

pokud je strom již částečně poškozený nebo jsou v něm nebezpečné dutiny či trhliny, jež nelze příliš dobře stabilizovat pomocí výše uvedených druhů vazeb, používáme vazby předepjaté, které brání dalšímu pohybu stabilizované části stromu, a tím zabraňují jejímu statickému selhání. Jsou vyrobeny ze syntetických materiálů, nebo se na jejich instalaci používají ocelová lana s podkladnicemi z dřevěných špalíků, bránících strom proti poškození.

Speciální vazby stromů

zcela výjimečným druhem statické vazby je potom vazba vrtaná, která se používá ve zcela ojedinělých případech kdy nelze z nějakého důvodu použít jiného druhu vazby, neboť způsobuje stromu poranění, které může být vstupní branou infekce pro strom a v mnoha ohledech tak může být reakce stromu na tuto vazbu často opačná, než byl původní záměr, a po delší době může dojít k rozlomení zajištěné části právě v místě instalace tohoto druhu vazby.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS