Menu
směrové kácení stzromů postupné kácení stromů postupné kácení stromů

Kácení stromů

(normální, směrové, z plošiny, pomocí lanové techniky, s asistencí jeřábu)

Pro kácení dřevin i intravilánech obcí platí zákon ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který ukládá povinnost mít pro stromy mající ve výšce 1,3m nad zemí obvod větší než 80cm a keře jejichž plocha je větší než 40m2 povolení od obecního nebo městského úřadu. V opačném případě je toto kácení stromů nezákonné a hrozí za něj případná pokuta.

Klasické kácení stromů

provádíme všude, kde to podmínky s ohledem na dostatek prostoru a bezpečnost při kácení stromů dovolují.

Postupné kácení stromů v omezeném prostoru

probíhá s ohledem na velikost okolního prostoru buďto metodou jednoduchého špalkování, tj. postupného kácení stromů po částech, které se nechávají spadnout do volného prostoru pod strom, nebo se celý strom kácí takzvaně do lana, což znamená, že kácení stromů probíhá po menších částech či jednotlivých větvích, jenž jsou uvazovány na lano a pomocí kladek, karabin a brzdy následně spouštěny pod kácený strom bez možnosti ohrožení okolních staveb.

Postupné kácení stromů z vysokozdvižné plošiny

používáme především v případech, kdy kácení stromu pomocí stromolezeckých či horolezeckých technik je časově či finančně náročnější, nebo je strom určený ke kácení natolik staticky narušený, že jej nelze bez rizika škody či újmy na zdraví pokácet pomocí běžných technik.

Kácení stromů s asistencí mobilního jeřábu

je efektivní a rychlý způsob kácení stromů v místech, kam má technika přístup. Obzvláště v případech, když se kácí větší strom a jeho části by mohly ohrozit okolí. Kácení stromů je tak mnohem bezpečnější a samozřejmě rychlejší. Díky tomu může být někdy tento způsob kácení stromů také překvapivě levným řešením.

Na kácení stromů jsme náležitě pojištěni.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS