Menu

Profil společnosti

ARBOREUS je odborná zahradnická a arboristická firma, která se stará o stromy a zahrady po celé ČR od roku 2003. Těžiště našeho působení je ve Středních Čechách, Západních Čechách, Praze a Jižních Čechách.

Naší hlavní strategií je profesionální přístup k zákazníkům. Díky svému důrazu na sebevzdělávání, podtrženou členstvím v národních i mezinárodních arboristických a zahradnických organizacích Vám můžeme nabídnout velice vysokou kvalitu našich služeb. Jednotlivé zakázky řešíme operativně, s individuálním přístupem a dle potřeby navrhujeme opatření a cesty do budoucna.

Vzhledem k hodnotám, které stromy a obecně zelené prostory představují nám nejde jen o okamžitý kvalifikovaný zásah, ale o dlouhodobou spolupráci na rozvíjení co nejlepšího a nejsmysluplnějšího využití zahradních prostorů u Vás doma, či parků a veřejně přístupných  ploch zeleně. Navrhujeme postupy a opatření vedoucí k zlepšení stavu a bezpečnosti stromů v našich sídlech a v krajině.
Zaměstnáváme kvalifikované arboristy, kteří se vzdělávají v oboru péče o stromy.Všichni jsou vyškoleni pro práci s motorovou pilou, mají osvědčení pro práci ve výškách, pravidelně absolvují školení první pomoci a firma je samozřejmě pojištěna pro případ poškození majetku.

Na stromy vystupujeme stromolezeckou technikou nebo za pomoci vysokozdvižné plošiny. Výběr technologie, závisí jak na druhu zásahu, tak na finanční výhodnosti pro klienta.

ISAISA
2018 © ARBOREUS