Menu

Chráněná území

Správný a trvalý management zvláště chráněných území (ZCHÚ) je jednou z podmínek zachování vzácných biotopů a potažmo biodiverzity  v území.

  • Zpracováváme návrhy péče o chráněná území, podílíme se na specializovaných průzkumech ve chráněných oblastech.
  • Na základě těchto podkladů vykonáváme dlouhodobou péči o svěřená maloplošná chráněná území – jejich vyznačování v terénu, opatření na podporu a uvolňování chráněných druhů rostlin a jejich monitoring.
  • Likvidace sukcesních a plevelných invazních dřevin v chráněných územích i v mimořádně ztížených podmínkách během celého roku – ruční technikou i za pomoci nesených traktorových mulčovačů a drtičů.
  • Výhradně mechanická, šetrná likvidace odstraňované biomasy, horolezecká technika a technologie při péči o skalnatá a nepřístupná území.
  • Oprava a obnova abiotických prvků – cest, schodišť, zábradlí, informačních a orientačních tabulí, odstraňování odpadků, černých skládek a deponií vzniklých živelnými pohromami.
  • Krajinné úpravy vodotečí – revitalizace říčních systémů.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS