Menu
lázeňský park Chudenice

Krajinářství a revitalizace

  • Zpracováváme projektovou dokumentaci a podílíme se na realizacích krajinářských úprav v celé České republice.
  • Pro tyto práce využíváme širokého sortimentu domácích a zdomácnělých dřevin v kvalitě a pěstované technologií určené pro krajinářské výsadby – poloodrostky a špičáky v kontejnerech apod. Speciální travní směsi – květnaté louky.
  • Provádíme stabilizaci ploch pomocí hydroosevů travních a bylinných směsí, ozeleňování silničních těles.
  • Aplikace a instalace speciálních protierozivních a krajinotvorných opatření – geomříže, rekultivační rohože a textilie, haťování, gabiony, zakládání porostů speciálními technologiemi – výsevem, řízkováním.
  • Provádíme následnou dokončovací péči o založené úpravy, mechanickou i chemickou ochranu vysazených rostlin, sečení extenzivních trávníků a břehové vegetace.
  • Krajinné úpravy vodotečí – revitalizace říčních systémů.
  • Přípravy pro územní rozvoj v intravilánu katastrálních území obcí nebo intravilánu, kde by měla být příprava prováděna se zahradnickým citem.
  • Krajinářské úpravy venkovských sídel a vodotečí, vše musí být důkladně naplánováno a rozvrženo, aby například nevhodným odvodněním nevznikly nevhodné podmínky pro vlhké louky podél vodoteče nebo naopak.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS